Informácie pre návštevníkov

Vstupenky sú predávané v pokladni predpredaja DJGT a tiež hodinu pred predstavením na Zvolenskom zámku alebo ak je predstavenie presunuté do sály DJGT, tak v pokladni DJGT

Rezervácia je možná cez stránky www.djgt.sk/program/, www.zhz.sk, mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo telefonicky 045-55 51 226, 045-55 51 246, 0905 932 245, 0905 932 246

Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť alebo vymieňať.

Za stratené vstupenky sa náhrada neposkytuje.

I. miesto je I. - IX. rad. V prípade presunu predstavenia do sály DJGT z dôvodu nepriaznivého počasia vstupenky PLATIA.

II. miesto je X. - XII. rad. V prípade presunu predstavenia do sály DJGT z dôvodu nepriaznivého počasia sa vracia vstupné.

Ak bude predstavenie zrušené pre nepriaznivé počasie, vstupné sa vracia.

Pokiaľ je predstavenie začaté, po odohratí 45 minút z predstavenia sa už vstupné nevracia.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo posunúť začiatok predstavenia v prípade nepriaznivého počasia až o 60 minút.

Festivalové predstavenia sa konajú v exteriéri na nádvorí Zvolenského zámku, preto upozorňujeme návštevníkov festivalu, aby svoje oblečenie prispôsobili aktuálnym klimatickým podmienkam.

Deky usporiadateľ neposkytuje.

Rozvoz po predstaveniach usporiadateľ nezabezpečuje.

V prípade nepriaznivého počasia, budú aktuálne informácie o mieste konania predstavenia zverejnené na web stránkach www.zhz.sk, www.djgt.sk ale informovať sa môžete aj na tel. čísle 045-55 51 222

 

USPORIADATEĽSKÉ POKYNY PRE 46. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO DIVADELNÉHO FESTIVALU ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Na predstavení je zakázané realizovať zvukovú, filmovú, fotografickú nahrávku alebo videozáznam, a to aj pre súkromné potreby.
Návštevník festivalu je povinný zaujať svoje miesto v hľadisku do začiatku predstavenia.
Po začiatku predstavenia už nemusí byť vstup do hľadiska povolený.
Návštevník je povinný akceptovať rezervácie urobené usporiadateľom a rešpektovať pokyny organizačného dozoru.
Predstavenia sa konajú v prostredí zámockého nádvoria a treba počítať so zmenami počasia. Z tohto dôvodu odporúčame zvážiť tieto vplyvy pri výbere oblečenia.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Návštevník udeľuje súhlas s tým, že fotografie, filmy, či videozáznamy s jeho osobou zrealizované organizátormi v priebehu konania festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité pre potreby organizátora bez peňažnej náhrady a časového alebo priestorového obmedzenia.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny programu a obsadenia účinkujúcich.
Vážení návštevníci, veríme, že tieto usporiadateľské pokyny prijmete s pochopením a ich rešpektovaním prispejete k nerušenému priebehu festivalu.

Ďakujeme a želáme Vám príjemné kultúrne zážitky.

2019 S LÁSKOU SA NEZAHRÁVA

 2017

2018 BALADA PRE BANDITU

 2017

2017 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

 2017

2016 CHARLEYHO TETA

2016

2015 ARZENIK A STARÉ DÁMY

2014

2014 SKROTENIE ZLEJ ŽENY

2014

2013 PREKLIATY BÁSNIK

2011

2012 LEKÁRSKE TAJOMSTVO  

2011

2011 KUPEC BENÁTSKY

2011

2010 LAKOMEC

2010

2009 NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY

2009

 2008 ČERTICE

2008

 2007 KAPITÁN FRACASSE

2007

 2006 KLAMÁR

2006