História

45. ročník ZHZ 2018

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú najstarším plenérnym profesionálnym divadelným festivalom na Slovensku a jeho kontinuita nebola zatiaľ ani raz prerušená. Festival prešiel od svojho vzniku v roku 1974 viacerými zmenami: po piatich rokoch od vzniku festivalu pribudla operná časť, priestor na zámockom nádvorí sa postupne otvoril divadlám z celého Slovenska a od roku 1993 sú prizývané i zahraničné divadlá. Od roku 2015 organizuje Štátna opera Banská Bystrica vlastný operný festival a nepodieľa sa na festivale Zámocké hry zvolenské. Teraz nesie festival podtitul "medzinárodný letný divadelný festival". Koná sa každoročne v júni a je to bodka, ktorá ukončuje divadelnú sezónu. Organizátorom je Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene a festival pravidelne otvára premiéra tohto divadla pripravovaná špeciálne pre priestor zámockého nádvoria.
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú určené širokému spektru divákov a každý ročník ponúka v činohernej časti pestrú škálu divadelných žánrov a súborov. Dramaturgia festivalu sa zameriava na inscenácie, ktoré sú tým najzaujímavejším, čo divadlá na Slovensku ponúkajú. Festival tvorí takpovediac prierez aktuálnych divadelných inscenácií a v koncentrovanej podobe ho ponúka divákovi ZHZ. V skladbe festivalu sa okrem predstavení pre väčšinového diváka nachádzajú podľa aktuálneho zamerania ročníka aj predstavenia určené deťom, študentom, predstavenia inscenovanej poézie, autorské predstavenia, predstavenia súčasnej dramatiky aj predstavenia slovenskej a svetovej klasiky. Z tejto rôznorodej ponuky si naozaj môže vybrať každý záujemca o divadelné umenie a fakt, že festival je každoročne bohato navštevovaný, to potvrdzuje. Veľký záujem býva samozrejme o zahraničné divadlá a ich predstavenia, ktoré by inak diváci nemali možnosť navštíviť.
ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú atraktívne prepojením na historický kolorit dejiska festivalu: Zvolenský zámok a jeho nádvorie mávajú večer čo večer pod nočnou oblohou neopakovateľnú atmosféru, ktorá ozvláštni každé predstavenie a je neobvyklou skúsenosťou aj pre hosťujúce súbory. Mnohé z nich sa preto na tento festival opakovane radi vracajú. Návštevníci festivalu majú cez deň možnosť prehliadnuť si výstavy a expozície Zvolenského zámku. Vnútorné priestory Zvolenského zámku, napríklad Kazetová sieň alebo Stĺpová sieň, poskytujú priestor komornejším predstaveniam festivalu.

ZÁMOCKÉ HRY ZVOLENSKÉ sú ojedinelým kultúrnym počinom. Zvolen, mesto v strede Slovenska, sa v priebehu festivalu mení na priesečník kultúrneho divadelného diania. Je to prínos pre obyvateľov mesta a regiónu, je to prínos pre hosťujúce divadlá, ktoré sa ocitnú v konfrontácii s ďalšími súbormi, je to prínos pre kultúrne povedomie širokej verejnosti.

2017 ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

 2017

2016 CHARLEYHO TETA

2016

2015 ARZENIK A STARÉ DÁMY

2014

2014 SKROTENIE ZLEJ ŽENY

2014

2013 PREKLIATY BÁSNIK

2011

2012 LEKÁRSKE TAJOMSTVO  

2011

2011 KUPEC BENÁTSKY

2011

2010 LAKOMEC

2010

2009 NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY

2009

 2008 ČERTICE

2008

 2007 KAPITÁN FRACASSE

2007

 2006 KLAMÁR

2006